E-arve

Amphora E-arve

Amphora on e-arve operaator, kes võtab vastu ja edastab oma klientidele saabuvaid ostuarved. Samuti saab Amphora kaudu välja saata müügiarveid.

Amphora kuutasu ei sõltu saadetavate ega vastuvõetavate arvete mahust. 

NB! Amphora e-arvete kasutamine sisaldub kõikide Amphora kasutajate kuutasus ning täiendavat kuutasu e-arvete kasutamise eest pole vaja maksta.

NB! Amphora ei paku hetkel paberarvete ega pdf-arvete digiteerimise teenust. Juhul kui soovite, et Teie pdf-arved digitaliseeritaks, siis oleme valmis seda teenust tellima koostööpartnerilt.

Ostuarvete kanaliteks on praegu DVK kõikidel DVK kasutajatel ning e-post kõikidel nendel kasutajatel, kes pole DVK-ga liitunud. Lisaks võtame e-arveid vastu Omniva Arvekeskusest ja Telema võrgust. Lähiajal on lisandumas liides E-arveldajaga.

Müügiarvete edastuskanaliteks on Omniva Arvekeskus, Telema, DVK ning e-kiri. Lähiajal on lisandumas arvete saatmine E-arveldajasse.

Toetatud, testitud ja kasutusel on andmevahetusliidesed raamatupidamistarkvaradega Pmen ja VERP. Osaliselt on testitud andmevahetus Standard Books'iga. Teiste raamatupidamistarkvaradega andmevahetuse võimalikkuse kohta saatke palun e-kiri aadressile helpdesk@interinx.com 

Amphora E-arve võimaldab:
 - saabuvaid e-arveid registreerida e-kirjast, DVK-st, Outlookist, oma arvutist või sisestada käsitsi
 - ostuarvele lisada konteeringu
 - - kasutades soovi korral eelseadistatud malle ehk põhjasid või varasemat arvet
 - - kasutada piiramatult dimensioone (kululiigid, projektid jne)
 - salvestada konteeringuid mallidena
 - seostada ostuarve lepinguga
 - sisestada pdf või paberkandjal saabunud ostuarve (digiteerida)
 - edastada konteeringuga ostuarvet ühele või mitmele kinnitajale
 - kinnitada ostuarvet
 - edastada kinnitatud e-arvet raamatupidamistarkvarale
 - müügiarvete importimist raamatupidamistarkvarast
 - müügiarvete koostamist ja sisestamist
 - müügiarvete kooskõlastamist (vajadusel)
 - müügiarvete edastamist erinevatesse kanalitesse (DVK, e-kiri, Omniva Arvekeskus, Telema)
 - müügiarvete genereerimist alusandmeid sisaldava tabeli baasil
 - [UUS] Swedbank, SEB ja LHV kontoväljavõtete laadimist
 - [UUS] Kontoväljavõtetelt laekumiste automaatset ja käsitsi seostamist müügiarvetega
 - [UUS] Müügireskontro aruanne - laekumata arved klientide lõikes
 - [UUS] Meeldetuletuste saatmine - 1., 2. ja 3. meeldetuletus
 - [UUS] Kliendipõhine saldode aruanne

Amphora E-arve liitumiseks palun saata liitumissoov aadressile sales@interinx.com 

Liitumistasu suuruseks on 200€ ühekordselt ning hinnas sisaldub Amphora ja raamatupidamistarkvara seadistamine ning telefoni teel e-arvete koolitus. Amphora kuutasu ei muutu sõltumata saabuvate või saadetavate arvete mahust, kui ei saadeta tasulistesse kanalitesse - SEB ja Swedbank.

Kohapealse koolituse korral on liitumistasu 300€ + km.

Amphora E-arve kasutajateks on ca 90 asutust ning uusi kasutajaid lisandub pidevalt.

 
EML
ELL
Microsoft Partner