E-arve

Amphora E-arve

Amphora on e-arve operaator, kes võtab vastu ja edastab oma klientidele saabuvaid ostuarved. Samuti saab Amphora kaudu välja saata müügiarveid.

Erinevalt mitmetest turul tegutsevatest operatoritest oleme arvamusel, et e-arve vastuvõtmise või väljasaatmise eest tasu võtmine on samaväärne kui nõuda tasu iga e-kirja vastuvõtmise või saatmise eest.

Amphora kuutasu ei sõltu saadetavate ega vastuvõetavate arvete mahust. 

NB! Amphora e-arvete kasutamine sisaldub kõikide Amphora kasutajate kuutasus ning lisatasu e-arvetele ülemineku eest pole vaja maksta.

NB! Amphora ei paku paberarvete ega pdf-arvete digiteerimise teenust. Eeldame, et lähiajal muutub e-arvete edastamine kõikidele kohustuslikuks ning leiame, et seetõttu pole mõtet kasutajatele tekitada lisakulusid ega küsida raha arvete ümbertrükkimise eest.

Ostuarvete kanaliteks on praegu DVK kõikidel DVK kasutajatel ning e-post kõikidel nendel kasutajatel, kes pole DVK-ga liitunud.

Müügiarvete edastuskanaliteks on praegu DVK ning e-kiri. Täiendavate kanalite arendus on töös.

Toetatud ja testitud on Amphora ja raamatupidamistarkvara Pmen andmevahetusliides. Teiste raamatupidamistarkvaradega andmevahetus on testimisel.

Amphora E-arve võimaldab:
 - saabuvaid e-arveid registreerida e-kirjast, DVK-st, Outlookist, oma arvutist või sisestada käsitsi
 - ostuarvele lisada konteeringu
 - - kasutades soovi korral eelseadistatud malle ehk põhjasid või varasemat arvet
 - - kasutada piiramatult dimensioone (kululiigid, projektid jne)
 - salvestada konteeringuid mallidena
 - seostada ostuarve lepinguga
 - sisestada pdf või paberkandjal saabunud ostuarve (digiteerida)
 - edastada konteeringuga ostuarvet ühele või mitmele kinnitajale
 - kinnitada ostuarvet
 - edastada kinnitatud e-arvet raamatupidamistarkvarale
 - müügiarvete importimist raamatupidamistarkvarast
 - müügiarvete koostamist ja sisestamist
 - müügiarvete kooskõlastamist (vajadusel)
 - müügiarvete edastamist erinevatesse kanalitesse (DVK, e-kiri)
 - müügiarvete genereerimist alusandmeid sisaldava tabeli baasil

Amphora E-arve liitumiseks palun saata liitumissoov aadressile sales@interinx.com 

Liitumistasu suuruseks on 300€ ühekordselt ning hinnas sisaldub Amphora ja raamatupidamistarkvara seadistamine ning asutuses kohapeal e-arvete koolitus. Amphora kuutasu ei muutu sõltumata saabuvate või saadetavate arvete mahust, kui ei saadeta tasulistesse kanalitesse - SEB ja Swedbank.

Kaugkoolituse korral on liitumistasu suuruseks 200€ + km, ning koolitus toimub telefoni ja Teamvieweri abil, hinnas sisaldub samamoodi Pmen ja Amphora seadistamine.

Amphora E-arve kasutajad ja neile arvete edastamise kanalid 02.01.2017 seisuga:

Asutus Registrikood Edastuskanal Ok
Aegviidu VV 75021480 DVK Ok
Emmaste VV 75009935 DVK Ok
Haaslava VV 75008255 DVK Ok
Laekvere VV 75010803 DVK Ok
Mäksa VV 75015226 DVK Ok
Meremäe VV 75013351 DVK Ok
Narva-Jõesuu LV 75005498 DVK Ok
Paikuse VV 75001052 DVK Ok
Palamuse VV 75003140 DVK Ok
Palupera VV 75007586 DVK Ok
Pühalepa VV 75019841 DVK Ok
Rannu VV 75007347 DVK Ok
Tootsi VV 75000650 DVK Ok
Vastseliina VV 75021020 DVK Ok
Võnnu VV 75010140 DVK Ok
Põlvamaa Omavalitsusliit 75010140 E-kiri Ok
Valgamaa Arenguagentuur 75010140 E-kiri Ok

 
EML
ELL
Microsoft Partner