Lisateenuste hinnakiri


Teenus Hind Lisainfo

Keskkonna esmakordne seadistamine

300€

Uue Amphora andmebaasi loomine, dokumentide loetelu (liigitussüsteemi) seadistamine ning kuni viiekümne kasutaja andmete sisestamine

Lõppkasutajate koolituspäev asutuses

400€

Maksimaalselt 16 osalejat. Kestvus ca 4 ak.tundi. Vajadusel lisandub arvutiklassi rent, kui arvutiklass ei ole tellija poolt. Igal koolitataval peab olema kasutada eraldi arvuti. Tallinnast kaugemal kui 100 km. lisandub sõidukulu 20€ / 100km.

Peakasutajate ja administraatorite koolituspäev

400€

Maksimaalselt 8 osalejat. Kestvus ca 6 ak.tundi. Vajadusel lisandub arvutiklassi rent, kui arvutiklass ei ole tellija poolt. Igal koolitataval peab olema kasutada eraldi arvuti. Tallinnast kaugemal kui 100 km. lisandub sõidukulu 20€ / 100km.

Allasutuste või täiendavate üksuste seadistamine

150€ / allasutus

Uue üksuse loomine Amphora keskkonnas, liigutusskeemi ja kuni kümne kasutaja andmete sisestamine

Amphora üldised arendustööd

alates 60€ / tund

Arendustöö, mis tõstab Amphora väärtust ja mille kasutamine on teistele klientidele tasuta või väikese aktiveerimistasu eest.

Amphora kliendispetsiifilised arendustööd ja seadistused, uute raportite koostamine, dokumendipõhjade loomine

alates 80€ / tund

Arendustöö, mis teostatakse konkreetselt ühe kliendi vajadustest lähtuvalt.

Amphora seadistamine ja peakasutaja tegevused

alates 50€ / tund

Seadistused ja peakasutaja tegevused, mida klient saaks ise teha, kuid eelistab meilt tellida. Kasutajate lisamine, kasutajagruppide haldus, vormide seadistamine, mallide seadistamine jmt.

Amphora andmebaasi või failide taastamine varukoopiast alates 80€ / tund Taastatakse Amphora andmebaas koolituskeskkonda või töökeskkonda või siis taastatakse kasutaja poolt kustutatud failid. Ühe andmebaasi taastamisele kulub minimaalselt 0.5 tundi ja maksimaalselt kaks tundi. Taastada saab viimase kuu aja andmebaasi ühe ööpäeva täpsusega ning viimase aasta andmebaase ühe kuu täpsusega. Eliit-taseme andmebaase saab taastada ühe tunni täpsusega.
Väljaspool tavatööaega  120€ / tund Tööd, mis teostatakse väljaspool tavatööaega ning mis ei sisaldu tavapärases teenuseosutamises.
Amphora andmete eksport alates 480€   Andmete ekspordi hind sõltub eelkõige asutuse suurusest ja andmete mahust. Suurematel asutustel palun küsida pakkumist.  
 SPOKU liidese aktiveerimistasu 200€  Sisaldab SPOKU liidese aktiveerimisega seotud töid ning meiepoolset kliendituge liidese kasutamisele.
GDPR päringute töötlemine ja vastamine 120€/tund, min 1 tund Andmekaitse üldmääruse päringute töötlemine ja nendele vastuste koostamine. Minimaalne arvestuslik aeg on üks tund.

Lisandub km. 20%.

Lisateenuste tellimiseks palun saatke e-kiri aadressil sales@interinx.com või helistage 6010 852
 
EML
ELL
Microsoft Partner