Lisateenuste hinnakiri


Teenus Hind Lisainfo

Keskkonna esmakordne seadistamine

350€

Uue Amphora andmebaasi loomine, dokumentide loetelu (liigitussüsteemi) seadistamine ning kuni viiekümne kasutaja andmete sisestamine

Koolitus asutuses kohapeal

80€/h

Maksimaalselt 16 osalejat koolitusel. Kestvus ca 4 ak.tundi. Vajadusel lisandub arvutiklassi rent, kui arvutiklass ei ole tellija poolt. Igal koolitataval peab olema kasutada eraldi arvuti.
NB! Kui koolitus/juurutus kestab vähem kui 4h, siis lisandub sõidukulu 25€ /h alguspunktist Käru alevik, Türi vald.

Peakasutajate ja administraatorite koolitus/juurutuspäev

80€/h

Maksimaalselt 8 osalejat. Kestvus ca 6 ak.tundi. Vajadusel lisandub arvutiklassi rent, kui arvutiklass ei ole tellija poolt. Igal koolitataval peab olema kasutada eraldi arvuti.
NB! Kui koolitus/juurutus kestab vähem kui 4h, siis lisandub sõidukulu 25€ /h alguspunktist Käru alevik, Türi vald.

Kaugkoolitus  80€/h  Teams, Skype vm kaugkoolituse vahendid.

Allasutuste või täiendavate üksuste seadistamine

180€ / allasutus

Uue üksuse loomine Amphora keskkonnas, liigutusskeemi ja kuni kümne kasutaja andmete sisestamine

Amphora üldised arendustööd

alates 95€ / tund

Arendustöö, mis tõstab Amphora väärtust ja mille kasutamine on teistele klientidele tasuta või väikese aktiveerimistasu eest.

Amphora kliendispetsiifilised arendustööd ja seadistused, uute raportite koostamine, dokumendipõhjade loomine

alates 120€ / tund

Arendustöö, mis teostatakse konkreetselt ühe kliendi vajadustest lähtuvalt.

Amphora seadistamine ja peakasutaja tegevused

alates 80€ / tund

Seadistused ja peakasutaja tegevused, mida klient saaks ise teha, kuid eelistab meilt tellida. Kasutajate lisamine, kasutajagruppide haldus, vormide seadistamine, mallide seadistamine jmt.

Amphora andmebaasi varukoopia ja failide automaatne edastamine kliendi serverisse 250€ seadistus, 15€ kuu Seadistatakse varukoopiate automaatne edastamine kliendi serverisse. Meile tuleb edastada secure ftp konto andmed.
Amphora andmebaasi või failide taastamine varukoopiast alates 120€ / tund Taastatakse Amphora andmebaas koolituskeskkonda või töökeskkonda või siis taastatakse kasutaja poolt kustutatud failid. Ühe andmebaasi taastamisele kulub minimaalselt 0.5 tundi ja maksimaalselt kaks tundi. Taastada saab viimase kuu aja andmebaasi ühe ööpäeva täpsusega ning viimase aasta andmebaase ühe kuu täpsusega. Eliit-taseme andmebaase saab taastada ühe tunni täpsusega.
Väljaspool tavatööaega  150€ / tund Tööd, mis teostatakse väljaspool tavatööaega ning mis ei sisaldu tavapärases teenuseosutamises.
Amphora andmete eksport alates 600€   Andmete ekspordi hind sõltub eelkõige asutuse suurusest ja andmete mahust. Suurematel asutustel palun küsida pakkumist.  
Liidese aktiveerimistasu:
* SPOKU
* KOVMEN
* Iseteenindusportaal
240€  Sisaldab aktiveerimisega seotud töid ning meiepoolset kliendituge liidese kasutamisele.
GDPR päringute töötlemine ja vastamine 150€/tund, min 1 tund Andmekaitse üldmääruse päringute töötlemine ja nendele vastuste koostamine. Minimaalne arvestuslik aeg on üks tund.
Mass-allkiri - liitumine 240€  Mass-allkirja teenuse kasutuselevõtmise tasu
Mass-allkiri - kuutasu 12€ / kasutaja Mass-allkirja kuutasu igale mass-allkirja kasutabale kasutajale
Sendgrid alamkasutaja seadistustasu 200€ / alamkasutaja Seadistatakse asutusele Sengrid keskkonnas alamkasutaja ning luuakse domeenipõhised DKIM seaded ning link tracking seaded. Seadistatakse Amphora keskkonnas asutuse Sendgridi alamkasutaja
EKIS-est andmete import  Alates 480€ / haridusasutus  Imporditakse ühekordselt ühe haridusasutuse andmed Amphorasse. 
NB! Lisandub EKIS-est eksporditasu, mis tuleb kokku leppida EKIS-e teenusepakkuja Webware OÜ-ga.
Amphora VexPro õigusaktide süsteem 1200€ Sisaldab korralduste, määruste ja otsuste .akt mallide ja .pdf printmallide seadistamist.
VOLIS liides 2400€ Sisaldab VexPro õigusaktide süsteemiga liitumist ja seadistamist. Varem VexPro õigusaktide süsteemiga liitunutele VOLIS liidese maksumus 1000€. 
Asutusepõhine testkeskkond - liitumine 120€  Seadistatakse asutusepõhine eraldiseisev test- ja koolituskeskkond töökeskkonna baasil ja soovi korral Spoku testkeskkonna liides. 
Asutusepõhine testkeskkond - kuutasu 60€ / keskkond Eliit ja Premium pakettides on eraldiseisev testkeskkond hinna sees.

Km. kohuslasele kliendile on km. hinna sees.

Lisateenuste tellimiseks palun saatke e-kiri aadressil sales@amphora.ee või helistage 6010 850.

 
 
EML
ELL
Microsoft Partner