Koolitus-juurutuspäev asutuses

AMPHORA KOOLITUS-JUURUTUSPÄEV ASUTUSES

Sihtrühm

  • Kõik asutused, kes soovivad Amphorat paremini ja efektiivsemalt kasutama hakata
Koolituse sisu

Amphora juurutuspäeval on kokkulepitud päeval spetsialist/juurutaja kliendi juures ja tegeleb Amphoraga seonduvate küsimuste kohapealse lahendamisega ning eelnevalt soovitud seadistuste sisseviimisega. Üldjuhul ei kirjuta Ampohora meeskond ette, mida juurutuspäev sisaldama peab.

Juurutuspäev on aeg, mis on täielikult pühendatud kliendi küsimuste lahendamisele Teie asutuses koha peal. Senise praktika kohaselt sisaldab juurutuspäev tavaliselt ka mitmesuguseid näpunäiteid ning üldkoolitusi üksikküsimustes nii tavakasutajatele kui ka peakasutajatele. Juurutuspäeva jooksul vaadatakse koos üle ka Amphora keskkond, kus ilmnenud kitsaskohtadele suunatakse kliendi tähelepanu. Ülevaatuse käigus tekkinud küsimustele püütakse leida optimaalseim lahendus, vajadusel edastatakse küsimus ja/või ettepanek Amphora klienditoele edasiseks lahendamiseks või arenduseks.

Kuna juurutuspäev võib olla täielikult kliendi sisustada, saate soovi korral erinevad (seadistus)tegevused ja koolitused jaotada erinevatele juurutuspäevadele. Edukas juurutuspäev võib sisaldada endas ka ainult ühe kindla küsimuse lahendamist Amphora vahenditega nagu näiteks e-arvete halduse sisseviimine, kinnitusringide käivitamine ning arvete menetlemise kaasamine dokumendihaldussüsteemi. Samuti võib juurutuspäeva eesmärgiks olla lõppkasutajate koolitamine ning eelnevalt vajalike vaadete ja vormide seadistamine: õigusakti eelnõud, erinevad otsingufiltrid ja raportid ning erinevate kooskõlastusringide seadistused. Juurutuspäeva sisuliste tegevuste üle otsustate ise!

 Läbiviimise moodus:

  • kuus akadeemilist tundi

  • kliendi juures kohapeal

Koolitaja:

  • Ingrid Pappel, MSc, V taseme dokumendihaldur, TTÜ infotehnoloogia doktorant

Maksumus: 320 €  + km. 20%.
   
Vajadusel lisandub arvutiklassi rent, kui arvutiklass ei ole tellija poolt. Igal koolitataval peab olema kasutada eraldi arvuti. Tallinnast kaugemal kui 100 km. lisandub sõidukulu 20€ / 100km.

 

     

 
EML
ELL
Microsoft Partner