Spetsialisti koolitus

 

AMPHORA KASUTUSELEVÕTMINE ASUTUSES

Spetsialistikoolitus

Koolitus on mõeldud inimestele, kelle töökohustuste hulka hakkab kuuluma Amphora administreerimine ja seadistamine. Samuti on koolitus kasulik neile, kelle tööülesandeks on asjaajamise korraldamine asutuses. Koolitus annab ka teadmised sellest, kuidas abistada lõppkasutajaid igapäevatöös Amphoraga.

Sihtrühm

 • Valla- ja linnasekretärid
 • Sekretärid ja registripidajad
 • Asutuse IT tugiisikud ja administraatorid

 Koolituse sisu

 • Ülevaade Amphora funktsionaalsusest ja tavakasutajate toimingutest süsteemis
 • Erinevate klassifikaatorite haldamine ja seadistamine
 • Kirjavahetuse baasprotsess (tavakiri, e-kiri, DVK, Kodanikuportaal)
 • Dokumentide loetelu (liigitussüsteem) sisestamine, haldamine ja registrite (numereerijate) määramine
 • Kasutajagruppide loomine, õiguste määramine ja kirjeldamine (poliiside ja kaustaõiguste määramine)
 • Kasutajate haldus (loomine, aktiivseks ja passivseks märkimine, lukustuse mahavõtmine)
 • Uue Avaliku vaate seadistamine vastavalt AvTS-ile (loetelude seadistamine avalikus vaates, vormielementide avalikustamine, piirangute eelseadistamine, vastutajate kuvamine, failide avalikustamine)
 • Kiirpäringute seadistamine ja haldamine
 • E-posti kontode seadistamine ja e-kirjade registreerimisprofiilid
 • Dokumentide skaneerimine ja digitaliseerimine
 • Avalehe seadistamine lõppkasutajatel digitaalsete suunamiste kasutamiseks
 • Amphora ja MS Office liidese seadistamine ning MS Office programmidest otseavamine ja salvestamine
 • Registrites kuvatavate väljade seadistamine
 • Muud administreerimisega seotud tegevused

Koolituse läbinu oskab:

 • Seadistada Amphora keskkonda vastavalt asutuse vajadustele – sisestada dokumentide loetelu, registrid , süsteemi kasutajad ning määrata nende õigused
 • Abistada lõppkasutajaid igapäevatöös
 • Teha keerukamaid tegevusi Amphoras

Läbiviimise moodus:

 • six akadeemilist tundi
 • Ehitajate tee 114 V korrus, Tallinn (soovi korral oma laptopiga)
 • Praktiliste ülesannete läbimine Amphora koolituskeskkonnas
 • Vajadusel võimalik kasutada oma Amphora keskkonda
 • Grupis maksimaalselt neli osalejat

Koolitajad:

 • Ingrid Pappel, MSc, V taseme dokumendihaldur

Maksumus: 115€ (1800.- EEK´i)  + km. 20% osaleja kohta

 

 
EML
ELL
Microsoft Partner