Arendusplaan

Arendusmudel

Amphora uus versioon paigaldatakse iga kahe kuu järel - arendustsükli kestuseks on kuus kuni kaheksa nädalat. Versiooniuuendus sisaldab 30 kuni 40 ühikut uuendusi ja veaparandusi. Arenduste ajendiks on valdavalt klientide tellimused ja soovid.

Arendusi testitakse pidevalt - igale arendusele kirjutatakse testilugu ning see läbi põhjaliku testimise. Leitud vead edastatakse arendusele, need parandatakse ja seejärel toimb uus testimine.

Uus versioon paigaldatakse esmalt alfakeskkondadesse - meie enda töökeskkond ja mitu erinevat testkeskkonda. Alfa keskkondade uuendus toimb ühe arendustsükli jooksul mitmeid kordi ning tagab selle, et beetakasutusse jõudev versioon ei sisaldaks kriitilisi vigu.

Beetakeskkondades on kümme kliendikeskkonda erinevatest kliendigruppidest - omavalitsused, eraettevõtted. Beetakasutuse kestel parandatakse ilmevad vead ja toimub täiendav versiooni optimeerimine ja stabiliseerimimine. Kui beetaversioon on stabiilne (ca üks nädala), siis toimub pilootkeskkondade uuendamine. Pilootkeskkonnas on ca 25 asutust ja ettevõtet. Pilootkasutus kestab samuti ca üks nädal, parandatakse ilmnevad vead. Seejärel toimub toodangukeskkondade uuendamine ehk siis kõik Amphora kasutajad saavad uue versiooni.

Arendusplaan

2019 - 2020 aastal lisandus väga palju uut funktsionaalsust - automatiseerimine, kirjavahetus dokumentide moodulis, SPOKU liidesed, VexPRO õigusaktide süsteem jt. Kokku lisandus ca 600 ühikut arendusi ja veaparandusi.

2021 aasta arenduste fookuses on eelkõige ksutusmugavus: kasutajate poolt välja toodud ebamugavuste parandamine ja kasutajaliidese moderniseerimine

Veebruar (13.5) - Asutuste liitmine, Google autentimine (Premium ja Eliit tasemel), kasutajaliidese automaatõlkimine ja uus UI keel - kreeka keel, jt. Versioon toodangus 27.02.2021 ( https://amphora.ee/nethelp/version_13_5/ ) 

Märts (13.6) - Kasutajate poolt raporteeritud  vigade parandused, kasutajaliidese ja kasutusmugavuse parandamine. Eeldatav beetakasutus alates 11.03., piloot 16.03. ja toodang 20.03.

Aprill-mai (13.7) - Isikute liitmine, Persona liides, kriitilised veaparandused ja optimeerimised, kasutajaliidese uuendused ja täiendused, kasutusmugavus. Palun hääletada ja kasutada https://amphora.canny.io keskkonda selleks, et Teie soovid jõuaksid arendusse.

Juuni (13.8) - Arhiivimooduli arendused ja täiendused: hävitamisakt, asjatoimikute arhiveerimine; Google Docs otseredigeerimine ja otseavamine

August (13.9) - Kasutajaliidese arendused ja täiendused vastavalt kasutajate tagasisidele, suuremahuliste failide kasutamiseks optimeerimine, digiallkirjastamine EL teistes riikides

Oktoober (13.10) - Äriregistri ja Rahvastikuregistri otseliidesed, andmete kasutamine üle X-tee, digiallkirjastamine EL teistes riikides 

Detsember (13.11) - Kasutajaliidese arendused ja täiendused vastavalt kasutajate tagasisidele, arendustellimused, uued UI keeled

Tegutseme pidevalt muutuvas keskkonnas ja arendusplaan muutub vastavalt tegelikele vajadustele. Ülaltoodud plaani palun võtta hea tahte alusel koostatud kavatsusena, mitte lubadusena.

Arendusplaan muudetud: Ingmar Pappel, 05.03.2021
 
EML
ELL
Microsoft Partner