E-arve

Amphora E-arve on soodsaim kõikide võimalustega e-arvete operaator ja menetluskeskkond

NB! Liitumine kohapealse koolitusega on jätkuvalt 300€ + km.

Eestis on  vajalik e-arvete saatmiseks ja vastuvõtmiseks liituda ühega e-arvete operaatoritest: Amphora, eArveldaja, Fitek, Omniva, Telema ning eArveldaja edasipakkuja Envoice.

E-arve operaatorteenus tähendab seda, et Teie operaator võtab teistelt operaatoritel vastu Teile saadetud e-arved ning samuti edastab Teie e-arved teistele operaatoritele. 

Lisaks operaatorteenusele soovitame kasutada ka arvehalduse teenust - kõik Eestis tegutsevad operaatorid pakuvad lisaks operaatorteenusele ka arvehalduse teenust. 

NB! Amphora e-arvete kasutamine sisaldub kõikide Amphora kasutajate kuutasus ning täiendavat kuutasu e-arvete kasutamise eest pole vaja maksta.

Amphora võimaldab ka pdf-arvete digiteerimist. Juhul kui soovite, et Teie pdf-arved digitaliseeritaks, siis palun meid sellest teavitada. Digiteerimine on tasuline teenus ning võimalik on valida kahe digiteerimisteenuse pakkuja vahel - Envoice ja Omniva.

Ostuarveid võtame vastu kõigilt Eestis tegutsevatelt operaatoritelt. Lisaks võtame ostuarveid vastu ka DVK ja e-kirja teel.

Müügiarveid edastame kõikidele Eestis tegutsevatele operaatoritele ja samuti ka DVK ning e-kirja teel. 

Toetatud, testitud ja kasutusel on andmevahetusliidesed raamatupidamistarkvaradega Pmen ja VERP. Osaliselt on testitud andmevahetus Standard Books'iga. Teiste raamatupidamistarkvaradega andmevahetuse võimalikkuse kohta saatke palun e-kiri aadressile helpdesk@interinx.com

Amphora arvemenetluse keskkond võimaldab:
 - saabuvaid arveid registreerida e-kirjast, DVK-st, Outlookist, oma arvutist või sisestada käsitsi
 - ostuarvele lisada konteeringu ja kinnitusringi
 - - kasutades soovi korral eelseadistatud malle ehk põhjasid või varasemat arvet
 - - kasutada piiramatult dimensioone (kululiigid, projektid jne)
 - salvestada konteeringuid mallidena
 - seostada ostuarve lepinguga
 - sisestada pdf või paberkandjal saabunud ostuarve - ise digiteerida
 - edastada konteeringuga ostuarvet ühele või mitmele kinnitajale ehk saata kinnitamisele
 - kinnitada ostuarvet
 - edastada kinnitatud e-arvet raamatupidamistarkvarale
 - müügiarvete importimist raamatupidamistarkvarast
 - müügiarvete koostamist ja sisestamist
 - müügiarvete kooskõlastamist (vajadusel)
 - müügiarvete edastamist erinevatesse kanalitesse (DVK, e-kiri, e-Arveldaja, Envoice, Omniva Arvekeskus, Telema, Fitek)
 - müügiarvete genereerimist alusandmeid sisaldava tabeli baasil
 - [UUS] Swedbank, SEB ja LHV kontoväljavõtete laadimist
 - [UUS] Kontoväljavõtetelt laekumiste automaatne ja käsitsi seostamine müügiarvetega
 - [UUS] Müügireskontro aruanne - laekumata arved klientide lõikes
 - [UUS] Meeldetuletuste saatmine - 1., 2. ja 3. meeldetuletus
 - [UUS] Kliendipõhine saldode aruanne
 - [UUS] Ostuarvete automaatne menetlusse suunamine

Amphora E-arve liitumiseks palun saata liitumissoov aadressile sales@amphora.ee 

Liitumistasu suuruseks on 300€ ühekordselt ning hinnas sisaldub Amphora ja raamatupidamistarkvara seadistamine ning telefoni teel e-arvete koolitus. Amphora kuutasu ei muutu sõltumata saabuvate või saadetavate arvete mahust, kui ei saadeta tasulistesse kanalitesse - SEB ja Swedbank.
 
Amphora on kõige soodsam e-arvete operaator!

 
EML
ELL
Microsoft Partner