Klienditugi


Amphora klienditugi toimib järgmiselt:

Email helpdesk@interinx.com - vastamine kahe tööpäeva jooksul, juhtum registreeritakse.


Telefon 6010 850 - juhtumit ei registreerita, sobib eelkõige kiireloomuliste juhtumite korral või siis, kui on vaja juhendamist. Klienditoe telefon toimib ETKN 8:30 - 17:00, R 8:30 - 16:30

Juhtumi mugavamaks ja kiiremaks lahendamiseks laadige helistamisel alla TeamVieweri klient SIIT.

 

Online abiinfo: aadressil https://www.amphora.ee/nethelp asuvad Amphora kasutusjuhendid html kujul, indekseeritud ja otsingumootoriga varustatult.

Klienditoe poliitika näeb ette probleemi lahendamise kahe tööpäeva jooksul, kui lepingus pole sätestatud lühemat tähtaega.

  

Rubriik jaguneb järgmisteks alamrubriikideks:

 

Õppeslaidid: slaidiesitlused Amphoras enimkasutatavatest võimalustest.

 

Juhendid: Amphora kasutusjuhendid.

 

Tarkvara allalaadimine: lisaprogrammid, mis lihtsustavad ja muudavad mugavamaks töö Amphoraga. Vajavad kasutaja enda arvutisse allalaadimist ja paigaldamist.

 

Palun teha valik kõrvalolevast menüüst.

 

Kõik juhendid ja esitlused on kättesaadavad ka Amphora avaliku teabe portaalist.

 
EML
ELL
Microsoft Partner